Роторен разпръсквач с вграден антидренажен клапан RainBird 3504-PC-SAM

Роторен разпръсквач с вграден антидренажен клапан RainBird 3504-PC-SAM

Описание

Роторен разпръсквач с вграден антидренажен клапан RainBird 3504-PC-SAM

Роторен разпръсквач с вграден антидренажен клапан RainBird 3504-PC-SAM