Разпръсквач роторен RainBird8005

Разпръсквач роторен RainBird8005

Описание

Разпръсквач роторен RainBird8005

Разпръсквач роторен RainBird8005