Пълнокръгова роторна дюза RainBird
с радиус от 2,4m до 4,6mR-VAN14-360  

Пълнокръгова роторна дюза RainBird
с радиус от 2,4m до 4,6mR-VAN14-360  

Описание

Пълнокръгова роторна дюза RainBird
с радиус от 2,4m до 4,6mR-VAN14-360  

Пълнокръгова роторна дюза RainBird
с радиус от 2,4m до 4,6mR-VAN14-360