Пълнокръгова роторна дюза RainBird с радиус от 4,0m до 5,5mR-VAN18-360  

Пълнокръгова роторна дюза RainBird с радиус от 4,0m до 5,5mR-VAN18-360  

Описание

Пълнокръгова роторна дюза RainBird с радиус от 4,0m до 5,5mR-VAN18-360  

Пълнокръгова роторна дюза RainBird с радиус от 4,0m до 5,5mR-VAN18-360