Роторен разпръсквач RainBird с метално стебло5004+PCSAMRSS

Роторен разпръсквач RainBird с метално стебло5004+PCSAMRSS

Описание

Роторен разпръсквач RainBird с метално стебло5004+PCSAMRSS

Роторен разпръсквач RainBird с метално стебло5004+PCSAMRSS