Разпръсквач роторен RainBird8005SS

Разпръсквач роторен RainBird8005SS

Описание

Разпръсквач роторен RainBird8005SS

Разпръсквач роторен RainBird8005SS