Роторен разпръсквач RainBird 3504-PC

Роторен разпръсквач RainBird 3504-PC

Описание

Роторен разпръсквач RainBird 3504-PC

Роторен разпръсквач RainBird 3504-PC