Разпръсквач RainBird 1804
изскачане на стеблото 10,2 cm

Разпръсквач RainBird 1804
изскачане на стеблото 10,2 cm

Описание

Разпръсквач RainBird 1804
изскачане на стеблото 10,2 cm

Разпръсквач RainBird 1804
изскачане на стеблото 10,2 cm