Пълнокръгова роторна дюза RainBird с радиус от 5,2m до 7,3mR-VAN24-360  

Пълнокръгова роторна дюза RainBird с радиус от 5,2m до 7,3mR-VAN24-360  

Описание

Пълнокръгова роторна дюза RainBird с радиус от 5,2m до 7,3mR-VAN24-360  

Пълнокръгова роторна дюза RainBird с радиус от 5,2m до 7,3mR-VAN24-360