Роторен разпръсквач RainBird 5004PC30

Роторен разпръсквач RainBird 5004PC30

Описание

Роторен разпръсквач RainBird 5004PC30

Роторен разпръсквач RainBird 5004PC30