LoRaWAN

Какво е LoRa и LoRaWAN

Интернет на нещата (Internet of Things или IoT) позволява милиони устройства да бъдат свързани, измервани и наблюдавани за автоматизиране на процеси и операции и подпомагане на вземането на по-добри решения.