РЕЗБОВИ КОЛЯНО ВЪТРЕШНА РЕЗБА

РЕЗБОВИ КОЛЯНО ВЪТРЕШНА РЕЗБА

Предлагани размери:              3/4 х 3/4″            1 х 1″

Описание

РЕЗБОВИ КОЛЯНО ВЪТРЕШНА РЕЗБА

РЕЗБОВИ КОЛЯНО ВЪТРЕШНА РЕЗБА