Регулатор на налягане присъединяване 3/4″ж/ж, 1,4bar, 20PSI

Регулатор на налягане присъединяване 3/4″ж/ж, 1,4bar, 20PSI

Без необходимост от противонапор

Описание

Регулатор на налягане присъединяване 3/4″ж/ж, 1,4bar, 20PSI

Регулатор на налягане присъединяване 3/4″ж/ж, 1,4bar, 20PSI