НОЖИЦА ЗА ТРЪБИ MAX 20MM TTE

НОЖИЦА ЗА ТРЪБИ MAX 20MM TTE

Описание

НОЖИЦА ЗА ТРЪБИ MAX 20MM TTE

НОЖИЦА ЗА ТРЪБИ MAX 20MM TTE