Кран с електрическа задвижкаInovato EMV-9/35

Кран с електрическа задвижкаInovato EMV-9/35

Нормално затворено положение.

Описание

Кран с електрическа задвижкаInovato EMV-9/35

Кран с електрическа задвижкаInovato EMV-9/35

Нормално затворено положение.