Кран с електрическа задвижка Inovato EMV-220AC

Кран с електрическа задвижка Inovato EMV-220AC

Нормално затворено положение.

Описание

Кран с електрическа задвижка Inovato EMV-220AC

Кран с електрическа задвижка Inovato EMV-220AC

Нормално затворено положение.