Хидроизолираща връзка

Хидроизолираща връзка

Размери: 3х1,5мм2

max. 30V

Описание

Хидроизолираща връзка

Хидроизолираща връзка

Размери: 3х1,5мм2

max. 30V