Хидроизолираща в-ка

Хидроизолираща в-ка

Размери: 3 x 4,0 mm2

(max. 30V)

Описание

Хидроизолираща в-ка

Хидроизолираща в-ка

Размери: 3 x 4,0 mm2

(max. 30V)