Характеристики

● Регулируеми от 0° до 360°

Описание

Приложение

Регулируем радиус от 2.4 м до 5.2 м

Характеристики

● Регулируеми от 0° до 360°

Работни спецификации

Препоръчително работно налягане: 2,1 bar