Дюза Hunter MP Rotator МР 815 SR (210~270 º)

Дюза “МР 815” SR (210~270 º)

Радиус 2.5 – 4.9 м.

Рег. сектор (210~270 гр.)

Описание

Дюза Hunter MP Rotator МР 815 SR (210~270 º)

Дюза “МР 815” SR (210~270 º)

Радиус 2.5 – 4.9 м.

Рег. сектор (210~270 гр.)