Дисков филтър 2″ G300D50NB130 – 130 микрона

Дисков филтър 2″ G300D50NB130 – 130 микрона

Два входа, един изход. С метална скоба.

Описание

Дисков филтър 2″ G300D50NB130 – 130 микрона

Дисков филтър 2″ G300D50NB130 – 130 микрона

Два входа, един изход. С метална скоба.